Wat het oog schildert

Een gedicht van Lucebert. Ja,  steeds weer hij. Wat een verbeelding.Wat een verbeeld ding.

Uit het verzamelde werk 'Gedichten 1948-1963' bladzijde 299-300.

 

'Wat het oog schildert'

 

Het gedicht; een muzikaal schilderij van dansbare ideeën

Uit het dagboek van Leonard Nolens; maandag 3 september 2001

De logica van het historisch inzicht

( Van Reijen en Bolz over Walter Benjamin) Slot

 

De kunst van het citeren

De logica van het historisch inzicht

(Van Reijen en Bolz over Walter Benjamin) Vervolg

De logica van het historisch inzicht

( Van Reijen en Bolz over Walter Benjamin) Vervolg

' De sluier, die traagheid en traditie over dingen uitgespreid hebben, scheurt. Deze antifysische optiek verduidelijkt niet alleen wat het natuurlijke oog ziet, maar verovert ook een anomaal spectrum van zintuiglijke waarneming, waarvan we tot nog toe alleen magische tijdingen en pathologische sporen bezaten.

De logica van het historisch inzicht

(Van Reijen en Bolz over Walter Benjamin) Vervolg

De logica van het historisch inzicht

(Van Reijen en Bolz over Walter Benjamin) Vervolg

De logica van het historisch inzicht

( Van Reijen en Bolz over Walter Benjamin) Vervolg

'In deze logica van het historisch inzicht neemt het 'dialectisch beeld' de plaats van de idee in. Benjamin wil namelijk met een - sit veniat verbo - materialistische ideeënleer de oude idealistische kloof tussen inzicht en waarheid overbruggen. Dienovereenkomstig is het historisch inzicht in de waarheid alleen in de 'configuratie van een snel beeld' aanwezig. Juist het gevaar van de geschiedenis en de vluchtigheid van haar beelden kunnen historische kennis waar maken.

De logica van het historisch inzicht

( Van Reijen en Bolz over Water Benjamin) Vervolg

' Deze concentratie van geschiedenis, een summum van correspondentie, wordt juist in de uitersten van een ontwikkeling aanschouwelijk. Hier volgt Benjamins logica van het historisch inzicht opvattingen van de kunsthistoricus Alois Riegl: wat men de geschiedenis van de grensgevallen zou kunnen noemen, vormt het begrip van de noodzakelijkheid niet aan de hand van de loop van de geschiedenis, maar aan de hand van het extreem.

De logica van het historisch inzicht

( Van Reijen en Bolz over Walter Benjamin) Vervolg

Syndicate content