Een gezicht kun je afzetten
 
Een gezicht kun je afzetten,
staat altijd open
heeft haken en ogen
zet in op de dood
is erg alleen
sluit je niet zomaar af
is een plek.
Een gezicht kun je afkijken.