In het klein archief
 
In het kleine archief van verval is de huid
ingelegd met de kortademigheid van de taal,
met het gekras van runenschrift, met de zee-
kaart van de jutter, is zo zwijgzaam
dat zelfs kijken letter voor letter adem kost.
Een landkaart waar niets gemaakt wordt dan
een plattegrond van een reis ter plaatse.
Hoe ontroerend en letterlijk.