Vethoek in 'n kartonnen doos, 1963
Joseph Beuys
 
Wat wordt er in de doos ingepakt?
Er wordt dit keer niets ingepakt.
De doos maakt haar eigen inhoud.
De doos zoekt het in tijd,
de doos doet in tijd.
De tijd komt tot inkeer,
kruipt tegen de kant op.