"Maandagen zijn donkerpaars, woensdagen blauw. Maar vandaag is het dinsdag, een oranje dag. Dat is een vrolijke kleur en dat klopt. Dinsdagen hebben over het algemeen wel iets positiefs. Mijn naam heeft een gouden tint, want c klinkt als g van gold."(Volkskrant 7,8 augustus 2010; Carola Houtekamer interviewt Daniel Tammet.)

Ik zit weer dicht op de tekst van Piet Meeuse. Zie zijn bijzondere boek"De jacht op Proteus" bladzijde 186 en volgende.

In gesprek met Wim Kayzer;' Vertrouwd en o zo vreemd'

"Ik voel me nooit op m'n gemak met het woord werkelijkheid. Als het woord opduikt, wil ik altijd een ander stembiljet.[...] Ik moet bekennen dat de werkelijkheid mij voorkomt als een muziekstuk met  duizend octaven waarvan we ons er maar twee, drie, vier of vijf bewust zijn."

"Het thema werkelijkheid dat we eerder aanstipten, fascineert mij nog steeds, omdat ik vaak de vraag overdenk:In hoeverre leven we echt op de momenten die we beleven?"

Op een bijzonder intense manier leest  Piet Meeuse het werk van Kees Ouwens, zie daarvoor het essay in de bundeling essays 'De jacht op Proteus'. (Amsterdam 1992)  Bij Ouwens wordt in de bundel 'Klem' de ervaring van de waarneming op een licht- absurdistische toon beschreven.In de hele bundel probeert Ouwens tot een vergelijk te komen tussen zien en gezien worden, zien en zijn,  zien en zichtbaarheid, tussen het ik en het lichaam. Tot een gelijk komen, lukt niet stelt Meeuse. In het conflict tussen de zichtbare en onzichtbare wereld delft het ik het onderspit.

maak eens een zin zonder bevelpunt en zing en laat tranen drinken maak jezelf krijgsheer in eigen tijd en rol de horizon uit het pakpapier schrijf rode letters op zilverpapier en citeer citeer de korenmoeder de korendochter de rijstmoeder de korengeest de korenmaagd de boomgeest u zegt betekenis verdiep u in het protocol van een afgewezen zin de verpreking van kijk maak van de haan een zwijgdeur maak van de haas een zweepkind maak van de kat een eersteling maak van de geit een briefduif maak van de koe een schietvos maak van het varken een lastpak u zegt kijkdrift hoofdwoede herken het slip

Het genre van de emblemata is al heel oud, denk aan de Sinnepoppen van Roemer Visser of was het Cats. Deze nieuwe emblemata  zijn geen praatjes bij een praatje of andersom, tekst en beeld maken elkaar sterker. Het zijn daarnaast ook verbeeldingen zie het gedicht van Tonnus Oosterhoff en het portret van Atte Jongstra. Bij de mescalinetekeningen van Michaux noem ik het terugtekenen.

kijken is lezen is tijdvers is vol van 'de wimpers der melancholie' is een overval met lichtzakjes een optocht van altijd uit de bladzijden water halen van afgewezen tranen kijken is tijdsinkeer tijdsinkeer maakt los maakt alles los losjes maakt lichtjes maakt de deur tot raam het raam tot water het water tot schip het schip tot kust de kust tot zand het zand tot stoel de stoel tot mens maakt losjes maakt godenrijk vergeetachtig de mens tot kind het kind tot mier de mier tot geweer 'een oorlog van de ogen ' er is het gezichtsbedrog bij het kijken in de avondschemering er is de heiligenschij

In kaartcode stel ik een aantal vragen die gehaald zijn uit essays van Tilroe en Reijnders. In die essays stellen ze dat elke kunstenaar zich vragen moet stellen over de zin en de noodzaak van de kunst. Dat ik de vragen begeleid met stripachtige tekeningen op een ondergrond van bestellijsten voor bier en frisdrank van een horecagelegenheid is een ironisering van de denktrant van conservatoren en recensenten die met regelmaat moeten spreken over de crisis in de kunst.

Denkers uit de Verlichting weggezet in politiekaarten. Ze staan op vellen papier die gebruikt worden om de offsetmachine schoon te maken. De orateurs zijn in een kwaad daglicht gesteld. Ik zet ze naast de leesjongens, kinderen die in de mijnen de kolen moesten oprapen die van de karren waren gevallen. Groter verschil in leven tussen de klassen is er niet denkbaar.

Het is een strip met onderschriften, aantekeningen, vragen.

In de galerie in Den Hoorn hangen op dit moment ongeveer 25 kunstenaars. Tot eind augustus 2010 is hun werk te zien. Elk werkje is 30 bij 30 cm. De hele galerie is een grote verzameling van miniaturen. Omdat het een jubileumtentoonstelling is, kost elk werkje maar 125 euro.

Galerie Melk is een prachtige hangplek voor kunstenaars. Ik heb vijf werkjes ingeleverd.

Thematiek; het voorbijgaan van de tijd.

 

Syndicate content